Terveystietoa

Luotettavaa ja ajantasaista tietoa terveydestä löydät seuraavilta Internet-sivuilta

Tietoa sairauksista ja terveydestä: Terveyskirjasto jaTerveyskylä
Tietoa lääkkeiden hinnoista saatavuudesta ja korvattavuudesta: Hintavertailu
Lääkkeiden pakkausselosteet: Lääkeinfo
Tietoa rokotteista: Rokottajan käsikirja
THL-rokottaminen: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Tietoa myrkyllisistä aineista ja myrkytysten ensiavusta: Myrkytystietokeskus
Terveystietoa matkailijalle: Matkailijan terveysopas
Tietoa allergiaa aiheuttavien kasvien siitepölytilanteesta:Siitepölytiedote

Laboratoriotulokset Yhtyneet laboratoriot
Lääketietoa lapsille Lääkekasvatus 

Konneveden kunta terveysasema Seututerveyskeskus