Terveystietoa

Luotettavaa ja ajantasaista tietoa terveydestä löydät seuraavilta Internet-sivuilta

Tietoa sairauksista ja terveydestä: Terveyskirjasto
Tietoa lääkkeiden hinnoista: Hintavertailu
Lääkkeiden pakkausselosteet: Lääkeinfo
Tietoa rokotteista: Rokottajan käsikirja
THL-rokottaminen: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Tietoa myrkyllisistä aineista ja myrkytysten ensiavusta: Myrkytystietokeskus
Terveystietoa matkailijalle: Matkailijan terveysopas
Tietoa allergiaa aiheuttavien kasvien siitepölytilanteesta: Siitepölytiedote
Laboratoriotulokset: Yhtyneet laboratoriot