Lääkejätteet

Lääkkeitä ei tule käyttää, kun niiden viimeinen käyttöpäivä on ylittynyt tai lääkettä on säilytetty pitkään vääränlaisissa olosuhteissa. Lääkkeen valmistaja ei vastaa tuotteen laadusta, kun viimeinen käyttöpäivä on ylitetty.

Lääkkeet ovat ongelmajätettä, jota ei saa laittaa talousjätteen sekaan. Voit toimittaa käyttämättä jääneet tai vanhentuneet lääkkeesi meille.

Toimi seuraavasti tuodessasi lääkejätettä apteekkiin:

  • Tuo lääkkeet alkuperäisissä pakkauksissa, mutta poista potilastietoja sisältävät tarrat
  • Lajittele elohopea ja jodi (Jodix, Betadine) erilleen muista lääkkeistä
  • Pakkaa pistävä ja viiltävä jäte kuten ruiskut, neulat ja ampullit erilleen muista jätteistä esimerkiksi muovipurkkiin, jotta niistä ei aiheudu vaaraa jätettä käsitteleville henkilöille.