Asiakirjat vakuutusyhtiölle ja Kelalle

  • Voit pyytää meiltä laskelmat lääkeostoistasi esimerkiksi vakuutusyhtiöitä tai Kelaa varten
  • Voimme tulostaa yhteenvedon vuoden aikana meiltä hankkimistasi lääkkeiden hinnoista ja sairasvakuutuskorvauksista.