Apteekkimme

Eettiset ohjeet

Me Konneveden apteekissa noudatamme apteekkitoiminnan eettisiä ohjeita joka päivä:

 1. Apteekkien tehtävänä on huolehtia turvallisesta, tehokkaasta ja korkeatasoisesta lääkejakelusta sekä välittää lääkkeisiin liittyvää ja terveyttä edistävää tietoa.
 2. Apteekkihenkilökunta toimii asiakkaan parhaaksi asettaen asiakkaan oikeudet omien etujensa edelle.
 3. Apteekkari, proviisori tai farmaseutti harjoittaa ammatissaan sellaista toimintaa, joka ei ole ristiriidassa farmasian tai muun terveydenhuollon yleisesti hyväksyttyjen periaatteiden kanssa.
 4. Apteekkihenkilökunta kunnioittaa asiakkaan valintoja ja itsemäräämisoikeutta huolehtien siitä, että asiakas saa riittävät tiedot valintansa tekemiseksi.
 5. Kaikki asiakkaat ovat samanarvoisia ja oikeutettuja samanlaiseen palveluun.
 6. Apteekkihenkilökunta ylläpitää ja kehittää ammattitaitoaan voidakseen toimia asiakkaan ja terveydenhuollon edun mukaisesti.
 7. Apteekkihenkilökunta toimii yhteistyössä muun terveydenhuoltohenkilöstön ja viranomaisten kanssa saavuttaakseen ne päämäärät, jotka on asetettu palvelemaan asiakkaan ja potilaan etuja.
 8. Apteekkihenkilökunta edistää toiminnallaan alansa arvostusta ja luottamusta yhteiskunnassa.
 9. Apteekkihenkilökunta edistää ammatissaan lääkkeiden oikeaa ja turvallista käyttöä ja pyrkii estämään lääkkeiden tahallista väärinkäyttöä.
 10. Apteekkihenkilökunta pitää salassa ne asiat, joita se on ammatissa toimiessaan kuullut ja nähnyt.

Konneveden apteekin historiaa

Konneveden apteekki on Konneveden vanhimpia yrityksiä; Konneveden apteekki avasi ovensa ensimmäisen kerran 22.12.1932. Konneveden apteekki on toiminut alusta alkaen samassa osoitteessa, ainoastaan 1980-luvulla apteekki oli evakossa naapurirakennuksessa uuden Osuuspankin kiinteistön rakentamisen ajan. Konneveden apteekkia on ehtinyt vuosien varrella pyörittää yhteensä 10 apteekkaria; uusin apteekkari Meeri Hytönen aloitti Konneveden apteekissa 3.4.2017. Apteekkarimme vuodesta 1932 lähtien ovat:

 1. Urho Muona 1932–1933
 2. Eino Paavolainen 1934–1946
 3. Karin Juhano 1946–1954
 4. Irja Pakarinen 1954–1955
 5. Jorma Lihtamo 1956–1969
 6. Kaija Oksala 1969–1982
 7. Kalle Hiekka 1982–1994
 8. Laila Vartiainen 1994–2003
 9. Jari Summanen 2003–2011
 10. Merja Pietiläinen 2011–2017
 11. Meeri Hytönen 2017-

Apteekin ydintehtävänä on aina ollut huolehtia alueensa lääkehuollosta, mutta muuten apteekin toiminta onkin muuttunut viimeisin 80 vuoden aikana melkoisesti. Apteekin alkutaipaleella lääkkeet tehtiin suurimmaksi osaksi käsityönä lääkärin kirjoittaman reseptin mukaan. Varastossa ei ollut juurikaan valmiita lääkkeitä, vaan työhön ryhdyttiin asiakkaan saavuttua apteekkiin. Farmaseutin keskeinen toimenkuva oli tällöin lääkkeiden valmistus. Vielä tänäpäivänäkin ammattikuntamme taitaa lääkkeenvalmistuksen ja teemme lääkkeitä asiakkaille tilaustyönä silloin kun kaupallista lääkevalmistetta ei ole saatavilla.

80-luvulla farmaseuttien ja proviisorien toimenkuva apteekeissa koki murroksen, kun farmaseutit velvoitettiin neuvomaan lääkkeiden käytössä asiakasta. Vielä 1960- ja 1970-luvuilla korostettiin, että lääkkeistä sai neuvoa ainoastaan kysyttäessä. Nykyään lääkeneuvonta on farmaseuttien tärkein tehtävä apteekissa. Näemme, että lääkeneuvontapalveluiden kehittäminen, väestön itsehoidon tukeminen ja terveyden edistäminen ovat tärkeitä tulevaisuudessakin apteekeissa.

Henkilökuntamme

Konneveden apteekin vahvuus on ammattitaitoinen ja palveleva henkilökunta. Tarjoamme asiantuntevaa ja asiakaslähtöistä palvelua tavoitteenamme tyytyväinen asiakas. Pidämme henkilökunnan lääkeosaamista yllä kouluttamalla jatkuvasti henkilökuntaamme. Käytämme lääkeneuvonnan tukena nykyaikaisia tietokonepohjaisia tietokantoja lääkkeitä koskevan tiedon etsimiseen. Teemme työmme huolellisesti lääketurvallisuuden varmistamiseksi.

Henkilökuntaamme kuuluu apteekkari, joka on koulutukseltaan proviisori, kolme farmaseuttia sekä farmanomi. Apteekissa voi olla töissä myös farmasian oppilas, sillä toimimme opetusapteekkina.

Apteekkari vastaa työnjohdollisista tehtävistä, asiakaspalvelun sujuvuudesta ja henkilökunnan koulutuksesta.

Farmaseutit toimivat asiakaspalvelussa, antavat lääkeneuvontaa sekä valmistavat lääkkeitä. Farmaseuteilla on omia erityisosaamisalueita, kuten astma, sydäntaudit ja diabetes.

Farmanomi hoitaa varastonvalvontaa, tilauksia ja laskutusta sekä osallistuu asiakaspalveluun erityisosaamisalueena apteekkikosmetiikka.